$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = RHAG
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 56
$page_id (string) = 56
$page_alias (string) = newyddion
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$canonical (string) = https://www.rhag.cymru/news/6/3/Cyrraedd-Cynudlleidfa-Newydd
$actionid (string) = cntnt01
$actionparams (array) = [
   .articleid (integer) = 6
   .returnid (string) = 56
   .junk (string) = Cyrraedd-Cynudlleidfa-Newydd
   .action (string) = defaulturl
   .inline (string) =
   .module (string) = News
]
$returnid (string) = 56
$actionmodule (string) = News
$mod (object of type: News) = {}
$root_lang (string) = cy

Cyrraedd Cynudlleidfa Newydd

Mar 16, 2019

Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol RhAG (2018) ar Ddydd Sadwrn 16 Mawrth 2019 yn Ysgol Hamadryad, Caerdydd CF10 5UY

Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol RhAG (2018) ar Ddydd Sadwrn 16 Mawrth 2019 yn Ysgol Hamadryad, Caerdydd CF10 5UY

Siaradwyr gwadd:
Rhian Carbis Pennaeth Ysgol Hamadryad
Mark Bowen RhAG Bro Morgannwg / Ymgyrch Ysgol Gymraeg y Glannau, Y Barri
Matt Spry Tiwtor-drefnydd Cymraeg i Ffoaduriaid, Prifysgol Caerdydd