$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = RHAG
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 56
$page_id (string) = 56
$page_alias (string) = newyddion
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$canonical (string) = https://www.rhag.cymru/news/28/3/Datganiad-ir-Wasg-24.10.2022--RHAG-V-Castell-nedd-Port-Talbot
$actionid (string) = cntnt01
$actionparams (array) = [
   .articleid (integer) = 28
   .returnid (string) = 56
   .junk (string) = Datganiad-ir-Wasg-24.10.2022--RHAG-V-Castell-nedd-Port-Talbot
   .action (string) = defaulturl
   .inline (string) =
   .module (string) = News
]
$returnid (string) = 56
$actionmodule (string) = News
$mod (object of type: News) = {}
$root_lang (string) = cy

Datganiad i'r Wasg 24.10.2022 RHAG V Castell-nedd Port Talbot

Oct 25, 2022

Uchel Lys yn datgan fod penderfyniad Cyngor Castell-nedd Port Talbot i agor ysgol enfawr newydd cyfrwng Saesneg yn “anghyfreithlon" am fethu ag asesu effaith ar addysg Gymraeg

Datganiad i r Wasg Cymraeg RhAG_CNPT