$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = RHAG
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 19
$page_id (string) = y-tim
$page_alias (string) = y-tim
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$root_lang (string) = cy

Elin Maher, Casnewydd

Cyfarwyddwr Cenedlaethol

Mae Elin wedi bod yn ymgyrchydd dros Addysg Gymraeg yn y De Ddwyrain ers dros ugain mlynedd erbyn hyn. Daw yn wreiddiol o Glydach, Cwm Tawe ond wedi ymgartrefu yng Nghasnewydd ers 2001. Mae ganddi dri o blant a gŵr sydd wedi dysgu Cymraeg. Gweithiodd Elin yn galed i sicrhau bod 3 ysgol gynradd Gymraeg ac un uwchradd yn agor yn y ddinas ers iddi gyrraedd. Mae'r ysgolion yn mynd o nerth i nerth a mwy o blant yn cael y cyfle o fedru siarad o leiaf dwy iaith yn gynnar iawn. Mae ganddi wybodaeth eang o brosesau trefniadaeth ysgolion ac y mae wedi gweithio'n strategol gyda chynghorau lleol a llywodraeth genedlaethol ar faterion dyrys dros y blynyddoedd.  Mae hyrwyddo addysg Gymraeg yn allweddol i waith Elin ac y mae sicrhau bod systemau effeithiol a hawdd ynghyd â darpariaeth addysg Gymraeg hygyrch ac o safon uchel yn flaenoriaeth iddi. Y mae wedi gweithio fel llywodraethwr hefyd yn holl ysgolion Cymraeg Casnewydd er mwyn sicrhau cefnogaeth wrth iddynt dyfu.