$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = RHAG
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 59
$page_id (string) = 59
$page_alias (string) = archif-newyddion
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$canonical (string) = https://www.rhag.cymru/news/14/3/Ysgolion-dwyieithog-rhaid-peidio-syrthio-ir-fagl
$actionid (string) = cntnt01
$actionparams (array) = [
   .articleid (integer) = 14
   .returnid (string) = 59
   .junk (string) = Ysgolion-dwyieithog-rhaid-peidio-syrthio-ir-fagl
   .action (string) = defaulturl
   .inline (string) =
   .module (string) = News
]
$returnid (string) = 59
$actionmodule (string) = News
$mod (object of type: News) = {}
$root_lang (string) = cy

Ysgolion dwyieithog: rhaid peidio syrthio i’r fagl

Nov 5, 2018

Mewn ymateb i sylwadau gan Leanne Wood mae RhAG wedi galw am eglurder ynglŷn â’i galwad am fwy o ysgolion ‘dwyieithog’.

Mewn ymateb i sylwadau gan Leanne Wood mae RhAG wedi galw am eglurder ynglŷn â’i galwad am fwy o ysgolion ‘dwyieithog’.

Mae sawl ffigwr blaenllaw wedi gwneud datganiadau yn ddiweddar ynghylch ysgolion dwyieithog, sy’n cymylu’r drafodaeth yn ôl RhAG.

Meddai Wyn Williams, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG,

“Camarweiniol yw sôn am ysgolion dwyieithog, mae’n fodel ieithyddol sydd ar y cyfan wedi profi’n aflwyddiannus mewn rhannau helaeth o Gymru e.e. Sir Gâr, Powys.

“Nid yw ysgolion dwyieithog yn nod realistig wrth geisio cyrraedd miliwn o siaradwyr: 1) mae’r cyraeddiadau ieithyddol yn eilradd 2) nid oes cynlluniau digonol i hyfforddi staff. Gwell cyrraedd 750,00 o siaradwyr rhugl trwy ysgolion Cymraeg na chael 500,000 rhugl a 500,000 heb sgiliau iaith digonol.

“Mae angen symud pob ysgol ar hyd y continwwm ieithyddol ond ni ddaw unrhyw newid mawr o safbwynt hynny yn y 10 mlynedd nesaf, yn bennaf oherwydd diffyg gweithlu.

“Ysgolion cyfrwng Cymraeg yw’r unig opsiwn sy’n llwyddo i roi dwy iaith i bawb. Dwyieithrwydd yw’r canlyniad a fynnwn ac nid y model o addysgu: ysgolion cyfrwng Cymraeg sy’n cynnig yr amodau gorau i gyflawni hynny.

“Mae hwn yn egwyddor sydd wedi’i dderbyn yn rhyngwladol gan gynnwys Llywodraeth Cymru.”

Diwedd