$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = RHAG
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 59
$page_id (string) = 59
$page_alias (string) = archif-newyddion
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$canonical (string) = https://www.rhag.cymru/news/12/3/RhAG-yn-gofyn-am-gyfraniad-Llywodraeth-i-gynnal-Canolfannau-Hwyrddyfodiaid
$actionid (string) = cntnt01
$actionparams (array) = [
   .articleid (integer) = 12
   .returnid (string) = 59
   .junk (string) = RhAG-yn-gofyn-am-gyfraniad-Llywodraeth-i-gynnal-Canolfannau-Hwyrddyfodiaid
   .action (string) = defaulturl
   .inline (string) =
   .module (string) = News
]
$returnid (string) = 59
$actionmodule (string) = News
$mod (object of type: News) = {}
$root_lang (string) = cy

RhAG yn gofyn am gyfraniad Llywodraeth i gynnal Canolfannau Hwyrddyfodiaid

Dec 16, 2018

Mae RhAG – Rhieni dros Addysg Gymraeg – yn gofyn i’r Llywodraeth wneud cyfraniad arbennig i gynnal canolfannau hwyrddyfodiaid Gwynedd.

Mae RhAG – Rhieni dros Addysg Gymraeg – yn gofyn i’r Llywodraeth wneud cyfraniad arbennig i gynnal canolfannau hwyrddyfodiaid Gwynedd.

Mewn llythyr at Eluned Morgan, Y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, mae'r mudiad yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymyrryd ar fyrder.

Mae Gwynedd yn cynnal ymgynghoriad ar hyn o bryd ar ei chanolfannau i hwyrddyfodiaid. Mae posibilrwydd y bydd rhaid i’r Sir gwtogi ar y rhain yn sgil anawsterau ariannol.

Meddai Wyn Williams, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, “Gwynedd yw’r unig sir yng Nghymru lle mae disgwyl i bob plentyn cynradd fynd i ysgol Gymraeg leol. Mae dilyniant wedyn i’r sector uwchradd. Mae hyn yn golygu bod angen i bob mewnddyfodiad i’r sir dderbyn cwrs Cymraeg dwys cyn gallu ymdopi ag addysg yn yr ysgol leol.”

“Yn achos mewnddyfodiaid i wledydd Prydain, mae’r Llywodraeth yn cynnig gwersi iaith Saesneg am ddim. Dylai hyn ddigwydd i fewnddyfodiaid i Gymru, ac yn arbennig i Wynedd, gyda gwersi Cymraeg yn cael eu darparu am ddim. "

“Nid yw’n deg disgwyl i’r Sir wneud y gwaith ychwanegol yma heb dderbyn cymorth ariannol arbennig gan y Llywodraeth.”

“Rydyn ni’n galw ar Wynedd i gadw’r ddarpariaeth wych sydd ganddynt i fewnddyfodiaid, ond wrth wneud hyn rydyn ni’n apelio i Lywodraeth Cymru ddarparu cyllid ariannol arbennig iddynt fel na fydd y gwaith pwysig yma o dan fygythiad.”


Diwedd


Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.cymru