$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = RHAG
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 40
$page_id (string) = local-contact-details
$page_alias (string) = local-contact-details
$lang (string) = en_US
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = en
$lang_locale (string) = en_US
$lang_dir (string) = ltr
$root_lang (string) = en

Local Contact Details

Here's a list of contact details for other organisations of interest that can support you on your journey with the Welsh language.

Mentrau Iaith Cymru

Urdd Gobaith Cymru

Mudiad Meithrin

Eisteddfod Genedlaethol

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cronfa Glyndŵr

UCAC