Rhieni dros Addysg Gymraeg

-

Abertawe_YmatebiymgynghoriadHydref2018.pdf

-
Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg yn ymgyrchu dros ragor o ysgolion cyfrwng Cymraeg yng Nghymru.
-
Croeso i wefan Rhieni dros Addysg Gymraeg! Mae RhAG yn gweithio i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i blant ledled Cymru. Ar ein gwefan, gallwch lawr-lwytho adnoddau i'ch helpu i frwydro dros addysg Gymraeg yn eich ardal chi, cadw golwg ar ddatblygiadau a newyddion neu rannu eich profiadau gyda rhieni eraill. Rydyn ni'n dibynnu ar rieni i frwydro dros addysg Gymraeg i'n plant - ymunwch a ni!